Στις πιο κάτω φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μας, τη διαδικασία της ανοδίωσης και το προσωπικό μας εν ώρα εργασίας. Επίσης, μπορείτε να διαπιστώσετε τη μέριμνα που δείχνουμε στη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Eγκαταστάσεις

 

Εν ώρα εργασίας